مقالات

 شرایط خاص برای تمدید پسوند co.

با توجه به شرایط خاص این پسوند باید مد نظر داشته باشید که تاریخ انقضای این پسوند 1.5 روز قبل از...

 تایید ایمیل جهت ثبت و انتقال دامین های بین المللی

طبق بیانیه آیکان دامینی که ثبت می شود و یا انتقال پیدا می کند باید توسط ایمیلی که در مشخصات آن...

 نحوه تنظیم dns دامنه های بین المللی

جهت تنظیم DNS دو راه وجود دارد : راه اول ) از طریق ناحیه کاربری : 1. وارد ناحیه کاربری خود در...

 پنل اصلی دامنه های بین المللی

شما علاوه بر مدیریت دامین خود در ناحیه کاربری سایت بتینا هاست برای تنظیم نیم سرور ها یا دی ان اس...