سرور مجازی آلمان

پلن 2 - رم 1 گیگابایت

تحویل 1 تا 12 ساعت بعد از پرداخت
آپتایم 99.9% تضمینی

 • فضای هارد 50 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت شبکه 1Gbps
 • کانفیگ (لیست) رایگان
 • پنل ریبوت دارد
 • دیتاسنتر Hetzner
پلن 3 - رم 1 گیگابایت

تحویل 1 تا 12 ساعت بعد از پرداخت
آپتایم 99.9% تضمینی

 • فضای هارد 100 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت شبکه 1Gbps
 • کانفیگ (لیست) رایگان
 • پنل ریبوت دارد
 • دیتاسنتر Hetzner
پلن 4 - رم 2 گیگابایت

تحویل 1 تا 12 ساعت بعد از پرداخت
آپتایم 99.9% تضمینی

 • فضای هارد 100 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت شبکه 1Gbps
 • کانفیگ (لیست) رایگان
 • پنل ریبوت دارد
 • دیتاسنتر Hetzner
پلن 5 - رم 2 گیگابایت

تحویل 1 تا 12 ساعت بعد از پرداخت
آپتایم 99.9% تضمینی

 • فضای هارد 200 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت شبکه 1Gbps
 • کانفیگ (لیست) رایگان
 • پنل ریبوت دارد
 • دیتاسنتر Hetzner
پلن 6 - رم 4 گیگابایت

تحویل 1 تا 12 ساعت بعد از پرداخت
آپتایم 99.9% تضمینی

 • فضای هارد 150 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت شبکه 1Gbps
 • کانفیگ (لیست) رایگان
 • پنل ریبوت دارد
 • دیتاسنتر Hetzner
پلن 7 - رم 4 گیگابایت

تحویل 1 تا 12 ساعت بعد از پرداخت
آپتایم 99.9% تضمینی

 • فضای هارد 300 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت شبکه 1Gbps
 • کانفیگ (لیست) رایگان
 • پنل ریبوت دارد
 • دیتاسنتر Hetzner