گواهینامه امنیتی SSL

Comodo Positive SSL

صدور آنلاین و فوری


پوشش فقط دامین یا ساب دامین
کد گذاری 128/256 bit
سازگاری 99.3% با مرورگرها
نوع Site Seal ثابت
صدور مجدد نامحدود
10,000 $ وارانتی
نصب به صورت رایگان
دامین ملی آی آر ساپورت نمیشودComodo Essential SSL

صدور آنلاین و فوری


پوشش فقط دامین یا ساب دامین
کد گذاری 128/256 bit
سازگاری 99.3% با مرورگرها
نوع Site Seal ثابت
صدور مجدد نامحدود
10,000 $ وارانتی
نصب به صورت رایگان
سازگاری کامل با مرورگر موبایل
دامین ملی آی آر ساپورت نمیشودCertum DV SSL

صدور آنلاین و فوری


پوشش فقط برای یک دامین و یا یک ساب دامین
امکان دریافت نماد دوستاره
کد گذاری 128/256 bit
سازگاری 99% با مرورگرها
نوع Site Seal ثابت
صدور مجدد نامحدود
10,000 $ وارانتی
نصب به صورت رایگان
دامین های ملی ساپورت می شودCerum EV SSL

صدور فوری


نوار سبز رنگ
پوشش فقط برای یک دامین و یا یک ساب دامین
امکان دریافت نماد دوستاره
کد گذاری 128/256 bit
سازگاری 99% با مرورگرها
نوع Site Seal ثابت
صدور مجدد نامحدود
10,000 $ وارانتی
نصب به صورت رایگان
دامین های ملی ساپورت می شودآی پی اختصاصی برای گواهینامه امنیتی

آی پی اختصاصی
استفاده برای گواهینامه امنیتی
فقط برای مشتریان میزبانی
و نمایندگان میزبانی
در بتینا هاست