ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
5,000تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
.com
140,000تومان
1 سال
140,000تومان
1 سال
140,000تومان
1 سال
.net
161,000تومان
1 سال
168,000تومان
1 سال
168,000تومان
1 سال
.org
168,000تومان
1 سال
175,000تومان
1 سال
175,000تومان
1 سال
.info
70,000تومان
1 سال
182,000تومان
1 سال
182,000تومان
1 سال
.co
168,000تومان
1 سال
364,000تومان
1 سال
364,000تومان
1 سال
.biz
210,000تومان
1 سال
217,000تومان
1 سال
217,000تومان
1 سال
.center
119,000تومان
1 سال
266,000تومان
1 سال
266,000تومان
1 سال
.website
119,000تومان
1 سال
322,000تومان
1 سال
322,000تومان
1 سال
.site
224,000تومان
1 سال
378,000تومان
1 سال
378,000تومان
1 سال
.in
147,000تومان
1 سال
147,000تومان
1 سال
147,000تومان
1 سال
.us
133,000تومان
1 سال
140,000تومان
1 سال
140,000تومان
1 سال
.asia
203,000تومان
1 سال
203,000تومان
1 سال
203,000تومان
1 سال
.name
147,000تومان
1 سال
147,000تومان
1 سال
147,000تومان
1 سال
.me
60,000تومان
1 سال
210,000تومان
1 سال
210,000تومان
1 سال
.pro
70,000تومان
1 سال
210,000تومان
1 سال
210,000تومان
1 سال
.online

سال
N/A
N/A
.tech
217,000تومان
1 سال
658,000تومان
1 سال
658,000تومان
1 سال
.wiki
182,000تومان
1 سال
399,000تومان
1 سال
399,000تومان
1 سال
.company
119,000تومان
1 سال
126,000تومان
1 سال
126,000تومان
1 سال
.photos
119,000تومان
1 سال
266,000تومان
1 سال
266,000تومان
1 سال
.gallery
266,000تومان
1 سال
266,000تومان
1 سال
266,000تومان
1 سال
.academy
182,000تومان
1 سال
399,000تومان
1 سال
399,000تومان
1 سال
.agency
84,000تومان
1 سال
259,000تومان
1 سال
259,000تومان
1 سال
.business
112,000تومان
1 سال
119,000تومان
1 سال
119,000تومان
1 سال
.band
322,000تومان
1 سال
322,000تومان
1 سال
322,000تومان
1 سال
.coffee
119,000تومان
1 سال
413,000تومان
1 سال
413,000تومان
1 سال
.design
182,000تومان
1 سال
630,000تومان
1 سال
630,000تومان
1 سال
.clinic
700,000تومان
1 سال
700,000تومان
1 سال
700,000تومان
1 سال
.dentist
700,000تومان
1 سال
700,000تومان
1 سال
700,000تومان
1 سال
.digital
105,000تومان
1 سال
399,000تومان
1 سال
399,000تومان
1 سال
.marketing
119,000تومان
1 سال
406,000تومان
1 سال
406,000تومان
1 سال
.estate
119,000تومان
1 سال
406,000تومان
1 سال
406,000تومان
1 سال
.restaurant
182,000تومان
1 سال
665,000تومان
1 سال
665,000تومان
1 سال
.xyz
21,000تومان
1 سال
158,200تومان
1 سال
158,200تومان
1 سال
.market
399,000تومان
1 سال
399,000تومان
1 سال
399,000تومان
1 سال
.trade
77,000تومان
1 سال
385,000تومان
1 سال
385,000تومان
1 سال
.group
182,000تومان
1 سال
490,000تومان
1 سال
490,000تومان
1 سال
.es
127,500تومان
1 سال
127,500تومان
1 سال
127,500تومان
1 سال
.live
98,000تومان
1 سال
322,000تومان
1 سال
322,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains