نمایندگی هاست لینوکس

ریسلر سی پنل 5 گیگابایت


تحویل آنی بعد از پرداخت
میزبانی بر روی هارد SSD

 • فضا 5 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه 50 گیگابایت
 • اکانت قابل میزبانی 15 عدد
 • سایر امکانات نامحدود
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • آنتی شلر قدرتمند csx دارد
 • بک آپ روزانه, هفتگی و ماهانه
 • تنظیم نسخه PHP توسط کاربر
 • انتخاب توابع توسط کاربر
 • انتقال اکانت ها رایگان
ریسلر سی پنل 10 گیگابایت


تحویل آنی بعد از پرداخت
میزبانی بر روی هارد SSD

 • فضا 10 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت
 • اکانت قابل میزبانی 25 عدد
 • سایر امکانات نامحدود
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • آنتی شلر قدرتمند csx دارد
 • بک آپ روزانه, هفتگی و ماهانه
 • تنظیم نسخه PHP توسط کاربر
 • انتخاب توابع توسط کاربر
 • انتقال اکانت ها رایگان
ریسلر سی پنل 25 گیگابایت


تحویل آنی بعد از پرداخت
میزبانی بر روی هارد SSD

 • فضا 25 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه 250 گیگابایت
 • اکانت قابل میزبانی 50 عدد
 • سایر امکانات نامحدود
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • آنتی شلر قدرتمند csx دارد
 • بک آپ روزانه, هفتگی و ماهانه
 • تنظیم نسخه PHP توسط کاربر
 • انتخاب توابع توسط کاربر
 • انتقال اکانت ها رایگان
ریسلر سی پنل 50 گیگابایت


تحویل آنی بعد از پرداخت
میزبانی بر روی هارد SSD

 • فضا 50 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه 500 گیگابایت
 • اکانت قابل میزبانی 100 عدد
 • سایر امکانات نامحدود
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • وب سرور لایت اسپید
 • آنتی شلر قدرتمند csx دارد
 • بک آپ روزانه, هفتگی و ماهانه
 • تنظیم نسخه PHP توسط کاربر
 • انتخاب توابع توسط کاربر
 • انتقال اکانت ها رایگان